Vi inspicerer alle produkter, inden de sendes til dig. Skulle produktet stadig være beskadiget eller forkert afsendt, når det ankommer, forpligter vi os til, i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning, at udbedre fejlen uden beregning.

Du skal altid kontakte os for godkendelse, inden du returnerer en defekt vare.

Reklamation skal sendes umiddelbart efter, at manglen er opdaget.


Hvordan går du videre med en klage?

Eventuelle fejl og mangler skal altid meddeles til info@noerdic.se hvor du oplyser navn, adresse, e-mailadresse, ordrenummer og en beskrivelse af fejlen.

Hvis vi ikke er i stand til at afhjælpe defekten eller levere et lignende produkt, refunderer vi dig for det defekte produkt i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Vi er ansvarlige for returfragt i tilfælde af godkendte reklamationer.

Vi forbeholder os retten til at afvise en reklamation, hvis det viser sig, at produktet ikke er defekt i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning.